Vår Floristutbildning

När får man kalla sig florist? Det får du göra redan nu, om du vill. Florist är ingen skyddad titel, precis som konstnär, musiker,mm. Men för att klara av alla de moment, tekniker och ha bra kunskap om blommor och växter erbjuder vi en välplanerad och jobbförberedande grundutbildning.

Fråga: Blir man florist efter Steg 1 eller krävs både Steg 1 och Steg 2?
Svar: Florist är ingen skyddad titel, så det får vem som helst kalla sig! Däremot lär du dig det som förväntas av en yrkesflorist under Steg 1. Steg 2 är en fördjupningsutbildning som riktar sig främst till den som planerar att starta eget eller jobba i projektform.

Fråga: Bör man gå Steg 1 och Steg 2 sammanhängande?
Svar: Det gör man som man önskar, men de flesta som väljer att gå Steg 2 gör detta efter att ha arbetat ett tag.

Fråga: Kan man söka jobb redan efter Steg 1?
Svar: Ja, under Steg 1 lär du dig de moment och tekniker som är vanligast förekommande i branschen.

Fråga: Är det lätt att få jobb som florist?
Svar: Det börjar bli brist på utbildade florister då inte lika många skolor bedriver denna verksamhet längre. Det har också blivit svårare att utbilda sig till florist då denna typen av utbildning inte är CSN-berättigad. Detta skapar bättre förutsättningar för våra elever att hitta jobb efter utbildningen.

Fråga: Måste man ha några förkunskaper för att börja på er skola?
Svar: Nej, inga särskilda förkunskaper krävs.

Fråga: Varför ingår praktik i utbildningen?
Svar: Praktiken är en mycket viktig del av utbildningen då man får känna på yrket på riktigt och praktisera / öva upp färdigheter.

Fråga: Vem ordnar praktikplats?
Svar: Praktiken förläggs oftast på hemorten om man inte har andra önskemål. Skolan har ett brett nätverk av praktikplatser, men vi rekommenderar att man aktivt uppsöker praktikplats själv.

Fråga: Hur stora är klasserna?
Svar: Ca 16 elever / utbildning.

Fråga: I vilken ålder är eleverna?
Svar: Från ca 20 år till +55 år.

Vad kostar utbildningen?
Steg 1 kostar 44.900:-  och de allra flesta väljer att endast gå steg 1. Steg 2 kostar även de 44.900:-

Tillkommer det några andra kostnader utöver avgiften för utbildningen?
Nej, allt utbildningsmaterial och blommor, mm ingår i kostnaden

Finns det någon finansieringslösning på era utbildningar?
Det går att ansöka om en rak delbetalning av avgiften på 5 tillfällen. Ett annat alternativ är Consectors studielån.
Läs mer om Consector här

När bör man anmäla sig för att vara säker på att få en plats?
Vi har ingen egentlig deadline för anmälan. Det är tillgång och efterfrågan som styr

Kan man besöka er skola?
Det går bra att boka ett studiebesök. Kontakta oss via mail